Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Dështon transporti ndërurban, transportusit s’kanë llogari të punojnë me pak udhëtarë

https://indeksonline.net/%e2%80%8bdeshton-transporti-nderurban-transportusit-skane-llogari-te-punojne-me-pak-udhetare-1/?fbclid=IwAR2ilTZYGpJ-Ld6pc3dZ_stJ1xHIF21ZAES4ZcqEoWvzEFI773w05x95-dk