Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Përkohësisht lirohen nga pagesa e peronizimit të gjithë autotransportuesit e linjave ndërubane

SQARIM!
Me kërkesë të Shoqatës së Transportuesëve të Kosovës, NPL” Stacioni I Autobusëve”sh.a. Prishtinë, përkohësisht I liron nga pagesa e peronizimit të gjithë autotransportuesit e linjave ndërubane. Ky vendim do të jetë në fuqi deri me 1 Qershor 2020. Nëse do të aplikohen masat e reja të lehtësimit të lëvizjes nga Institucionet komptente para datës 1 Qershor 2020, shërbimi I peronizimit do të kthehet në fuqi sipas vendimit të vjetër të datës 15 Mars 2020.
Ftohen të gjitha media të bëjnë shpërndarjen e ketij informacioni me qëllim të evitimit të ndonje keqkuptimi.
Me respekt menaxhenti I NPL”Stacioni I Autobusëve”Sh.a, Prishtinë.