Mostly cloudy
13°C
 

Është nënshkruar marrëveshja me UnionNet lidhur më pagesat e shërbimeve të ndërmarrjes sonë në të gjitha pikat UnionNet në Kosovë. Marrëveshja hynë në fuqi nga data 01 dhjetor 2020.

Është nënshkruar marrëveshja me UnionNet lidhur më pagesat e shërbimeve të ndërmarrjes sonë në të gjitha pikat UnionNet në Kosovë.
Marrëveshja hynë në fuqi nga data 01 dhjetor 2020.