Mostly cloudy
8°C
 

Vendosja e laurave ndihmëse në dy hyrjet e Stacionit në rast të mosfunksionimit të laurave të cilat janë në funksion.