Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

SAP, Ndërmarrja e parë e pajisur me Defibrilator (Paisje emergjente për përkujdes shëndetësor).

NPL “Stacioni i Autobusave” është NP e pare në Kosovë e cila e ka të instaluar këtë paisje emergjente me qellim të përkujdesit shëndetësor ndaj udhetarve të vet.

Instrument që përdor rrymën elektrike dhe përdoret për të goditur zemrën duke shkarkuar rrymë në gjoks për rikthimin e ritmit të zemrës, si dhe gjatë arresteve kardiake.

Statistikisht në Evropë ka rreth 700.000 raste të arrestit kardiak. Vetëm 5-10 % i mbijetojnë transferimit deri në spital. Reanimacioni i hershëm dhe defibrilimi i shpejtë (në kuadër të 1 – 2 minuta) mund të rezultojë me mbi 60 % mbijetesë.

Defibrilatori i instaluar do te mundëson:

– Ofrim te ndihmës se menjëhershme te qytetarit ne rast të ndonjë arresti kardiak, deri sa te vjen ndihma mjekesore urgjente.

– Zbatim ne menyre te hershme te masave bazë për reanimim (BLS) ose “blerja e kohë