Mostly cloudy
13°C
 

Usvojena nova Uredba o unutrašnjoj organizaciji

Na svojoj sednici od 6. Maja 2019. godine, Upravni odbor je usvojio “Uredbu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom javnom preduzeću Autobuska stanica A.D. Priština“.

Ova će uredba, u potpunom skladu sa postojećim zakonskim odredbama, omogućiti početak procesa unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta.