Fog
12°C
 

BORDI I DREJTORËVE NË NPL ”STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A. PRISHTINË

    1. Kujtim Raçi – Kryesues
    2. Merita Surkishi– Anëtarë
    3. Drin Mehmetaj – Anëtarë
    4. Teuta Musa – Anëtarë