Изборник Затворити

Biletat

Çmimorja e biletave në NPL „Stacioni i Autobusëve“ SH.A. Prishtinë“
Relacioni Kompania Çmimi i biletës një drejtim Çmimi i biletës kthyese
Prishtinë – Shkup ALBUS 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Shkup AMALFI 7,50€ 12,50€
Prishtinë – Shkup HISARI GD 7,50€ 12,50€
Prishtinë – Shkup MOTOJA 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Shkup EURO LINE 7,50€ 12,50€
Prishtinë – Tiranë ALBUS 5,50€ 15,50€
Prishtinë – Tiranë ARBENI TOURS SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë ARDITI TOURS SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë KABASHI 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë KEI REISEN 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë MEMI  15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë SHARR TRAVEL 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë SHPRESA AL 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë TIRANA METROPOL 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tiranë VLLEZËRIT THAÇI 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Tetovë ALBUS 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Tetovë DURMO TOURS 4,50€ 6,50€
Prishtinë – Tetovë ERA TOURS 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Tetovë HANI COM 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Beograd ALBUS 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Beograd ADIO SHPK 15,50€ 25,50€
Prishtinë – Beograd ERHAN TRANS 15,50€ 25,50€
Prishtinë – Beograd FJOLLA IMPEX 15,50€ 25,50€
Prishtinë – Novi Pazar ALBUS 7,50€ 10,50€
Prishtinë – Novi Pazar AMALFI 7,50€ 12,50€
Prishtinë – Novi Pazar AURORA DDO 8,50€  
Prishtinë – Novi Pazar DIPASSIO TOUR SHPK 20,50€ 35,50€
Prishtinë – Ulqin ALBUS 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Ulqin BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 20,50€ & 25,50€
Prishtinë – Ulqin NT ATMAXHA TRANS 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Ulqin NTSH VECTOR OP 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Ulqin VETONI TOURIST SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Ulqin BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Zagreb ALBUS 50,50€ 80,50€
Prishtinë – Zagreb KUJTIMI PRIJEVOZ  50,50€ 80,50€
Prishtinë – Zagreb N.T.SH VECTOR 50,50€ 80,50€
Prishtinë – Budva VETONI TOURIST SHPK 20,50€ 25,50€
Prishtinë – Budva BARILEVA TURIST SHPK 20,50€ 25,50€
Prishtinë – Rozhajë BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Podgoricë VETONI TOURIST SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Podgoricë BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 25,50€
Prishtinë – Kotor BARILEVA TURIST SHPK 25,50€ 30,50€
Prishtinë – Bar BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 20,50€ & 25,50€
Prishtinë – Gostivar DURMO TOURS 5,50€ 8,50€
Prishtinë – Sutomore BARILEVA TURIST SHPK 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Kukës VLLEZËRIT THAÇI 10,50€  
Prishtinë – Kukës KABASHI 10,50€ 15,50€
Prishtinë – Milot KABASHI 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Durrës KABASHI 15,50€ 20,50€
Prishtinë – Strugë EURO LINE 15,50€ 25,50€
Prishtinë – Kërqovë EURO LINE 12,50€ 20,50€
Prishtinë – Dibër  HISARI GD 13,50€ 22,50€
Prishtinë – Elbasan LLIXHA 2001 SHPK 10,50€ 15,50€