O NAMA

GJP  Autobuska Stanica u Priśtini osnovana je 1977 godine,mežutim u sadaśnjem prostoru smeśtena je u  1983.

 Posle rata 1999 preduzeće je upravleno od Kosovska poverilačka agencija, međuvremeno  već 2015 je transformirana u Javno  Opśtinsko Produzeće , organizovana kao aksionarsko druśtvo, Skupśtine Opśtine Pristina kao jedini zakonski vlasnik svih akcije u produzeća.U ovom slućaju Skupśtina Opśtine Priśtine preuzela sve kompetencije I odgovornosti  u sklladu sa postojećim zakonima koji su na snazi, I statutom I drugim  podzakonskim aktima  javnog produzeća.

Pomocna linija

Informacije:        +383 38 550 011

                               +383 44 741 117

Shef  Transport: +383 38 551 888

Kordinatori:        +383 38 551 666

Centrala:             +383 38 551 333

Medij:                  +383 38 551 999

Email:                   contact@sap-rks.com

Adresa

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Radno vreme

Operativa: 06:00 – 22:00

Administracia: 08:00 – 16:00

Informacia: 06:00 – 22:00

Rrjetet sociale