Mostly sunny
20°C
 

Kontakt

Informacije:        +381 38 550 011

                               +383 44 741 117

Shef  Transport: +381 38 551 888

Kordinatori:        +381 38 551 666

Recepsioni:          +381 38 551 333

Medij:                   +381 38 551 999 

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë