Misija preduzeća

Misija preduzeća je pružanje kvalitetnih i pravednih usluge putnicima – koji koriste usluge Stanice i preduzeća, biznisa koji posluju u okviru prostorija preduzeća, kao i za sve prevoznike koji operišu sa ili preko Autobuske stanice u Prištini.

Dakle, preduzeće namerava da, kroz povećanje kvaliteta usluga, poveća svoje prihode, te na taj način stvori jedno jako opštinsko javno preduzeće sa stabilnim finansijskim prihodima.

Vizija

Vizija preduzeća kontinuirano obezbeđivanje najkvalitetnijih usluga široj  javnosti i klijentima, ali i ostvarianje potpune finansijske održivosti, jer su ova dva elementa neophodna za dalji razvoj i usavršavanje Autobuske stanice – koja, pored državnog aerodroma, sigurno predstavlja glavnu kapiju ulaska na Kosovo, kao i za dalja putovanja unutar ili van zemlje.

Shodno tome, OJP Autobuska stanica a.d. Priština planira opstati i ostati važan centar pružanja usluga svojim brojnim klijentima, bilo lokalnim ili međunarodnim.

Već sada smo počeli sa planiranjem i stvaranjem novih mogućnosti za razvoj i modernizaciju, dok ćemo u bliskoj budućnosti početi i sa konkretnom implementacijom brojnih projekata u cilju pružanja dodatnih savremenih usluga, bilo da se radi o direktnim ili online uslugama, posredstvom kojih će Autobuska stanica imati stalan porast prihoda, ali i poboljšati imidž preduzeća, glavnog grada i same države.

Naravno, u cilju ostvarivanja ovih ciljeva, saradnja sa lokalnim i međunarodnim partnerima neće biti zanemarena ni u jednom trenutku. Investicije i javno-privatna partnerstva su samo jedna od mnogih prilika u ovom pravcu – zasnovane uvek samo na bazi postojećih zakona i zakonskih odredbi.