O Nama

Društveno preduzeće (DP) Autobuska stanica u Prištini osnovano je 1977. godine, dok se u postojećim prostorijama nalazi od 1983. godine.

Po završetku rata 1999. godine preduzećem je upravljala Kosovska poverenička agencija (KPA), dok je od 2015. godine preduzeće transformisano u Opštinsko javno preduzeće, i organizovano kao Akcionarsko društvo, pri čemu je Skupština opštine (SO) Priština imenovano kao jedini zakoniti vlasnik svih akcija preduzeća. U ovom kontekstu, SO Priština poseduje i vrši sva ovlašćenja i odgovornosti predviđene važećim zakonima, ali i Statutom i drugim pravnim aktima preduzeća.

Treba vam pomoc

+381 38 550 011
contact@sap-rks.com

Adresa

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Radno Vreme

Operativa: 03:30 –00:00

Administracia: 08:00 – 16:00

Informacia: 06:00 – 22:00

Rrjetet sociale