Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP „Autobuska Stanica“ D.D. Pristina, 14-11-2022