Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP „Autobuska Stanica“ D.D. Pristina, 18-05-2023

Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP „Autobuska Stanica“ D.D. Pristina, 24-01-2023

Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP „Autobuska Stanica“ D.D. Pristina, 14-11-2022

Konkurs za Službenik za unutrašnju reviziju,14-01-2020

Objava konačnog rezultata konkursa za Korporativnog kordinatora preduzeća, 03-12-2019

Objava konačnog rezultata konkursa za Korporativnog sekretara preduzeća, 29-11-2019

Konkurs za poziciju Kordinatora, 22-10-2019

Konkurs- sekretar/opsti savetnik, 25-09-2019

Proglas o konacnem rezultatu konkursa za finansijski skuzbenik trezora, 23-08-2019

Ponovno o oblanjavanje za“sluzbenik za unutrasnju reviziju“, 19-08-2019

Konkurs – sluzbenik za untrasnju reviziju, 13-06-2019

Konkurs – sekretar/opsti savetnik, 30-05-2019

Konkurs- glavni sluzbenik finansija i trezora, 30-05-2019

Aplikacija

Izjava pod zakletvom