Clear
12°C
 

Marrëveshje mbi autorizimin e inkasimit të pagesave të faturave të NPL Stacioni i Autobusëve SH.A. Prishtinë, 03 Qershor 2021

Ftesë për ankand publik (Pastrimi i hapësirës gjelbëruese me kompensim), 17 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 07 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 12 Mars 2021

Njoftim lidhur me publikimin e aktivitetit të prokurimit në E-Prokurimi për -Shërbime për vlerësimin e kënaqshmërisë së Konsumatorit

Planifikimi i prokurimit 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 19 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Njoftimi për kontratë lidhur me Auditimi i jashtëm i pasqyrave financiare të NPL-së për vitin fiskal 2020, 4 Nëntor 2020

Ftesë për shprehje të interesit për institucionet mikro-financiare të licensuara, 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 03 Gusht 2020

Rradhitja e re e Peronave, 01 Shkurt 2020

Ftesë për ankand publik – Qiradhënie të lokaleve, NPL ‘Stacioni i Autobusëve’Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik, 26 Shtator 2019

Kontratat e nënshkruara gjatë vitit – 2019

Reagim për shoqatën e transportuesve, 07 Gusht 2019

Ndalimi dhe marrja e udhëtarëve në daljen 1 dhe 2, 01 Gusht 2019

Të liruarit nga pagesa e parkingut – SAP

Ftesë për ankand publik për sportele në NPL “Stacioni i Autobusëve”Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik ne NPL” Stacioni i Autobusëve” Prishtinë