Intermittent clouds
3°C
 

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Njoftimi për kontratë lidhur me Auditimi i jashtëm i pasqyrave financiare të NPL-së për vitin fiskal 2020, 4 Nëntor 2020

Ftesë për shprehje të interesit për institucionet mikro-financiare të licensuara, 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 19 Tetor 2020

Vendim për ndryshimin e orarit të punës, 12.08.2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 03 Gusht 2020

Rradhitja e re e Peronave, 01 Shkurt 2020

Vendim për orarin e punës së SAP, 27 Maj 2020

Ftesë për ankand publik – Qiradhënie të lokaleve, NPL ‘Stacioni i Autobusëve’Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik, 26 Shtator 2019

Kontratat e nënshkruara gjatë vitit – 2019

Reagim për shoqatën e transportuesve, 07 Gusht 2019

Ndalimi dhe marrja e udhëtarëve në daljen 1 dhe 2, 01 Gusht 2019

Pagesat për parkingun e autobusëve, 19 Korrik 2019

Të liruarit nga pagesa e parkingut – SAP

Ftesë për ankand publik për sportele në NPL “Stacioni i Autobusëve”Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik ne NPL” Stacioni i Autobusëve” Prishtinë