Cloudy
9°C
 

Radhitja e re e Peronave

Ftesë për ankand publik Vetura KIA, mbajtja e ankandit : 24-01-2020 ora 14:00

Kontratat e nënshkruara, 31 Dhjetor 2019

Ftesë për ankand publik-Qiradhënie të lokaleve, NPL ‘Stacioni i Autobusëve’Sh.A., Prishtinë, 19 Dhjetor 2019

Ftesë për ankand publik, 26 Shtator 2019

Reagim për shoqatën e transportuesve, 07 Gusht 2019

Ndalimi dhe marrja e udhëtarëve në daljen 1 dhe 2, 01 Gusht 2019

Pagesat për parkingun e autobusëve, 19 Korrik 2019

Të liruarit nga pagesa e parkingut, 12 Mars 2019

Ftesë për ankand publik për sportele në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A., Prishtinë, 22 Korrik 2019

Ftesë për ankand publik në NPL” Stacioni i Autobusëve” Sh.A., Prishtinë