Menu Mbylle

Informata për udhëtaret

 • Qëndresa- Banaku
 • Qëndresa – Restaurant
 • Bici- Restaurant
 • Bekim Kosova- Restaurant
 • HD Caffe- Piceri & Restaurant
 • Pyrgu – Veprimtari Hoteliere
 • Rilindja
 • Maki
 • Enuji
 • Dushi
 • Shaban Rafuna
 • Bino J
 • Kunevikët

 • Shitore, tregëti me pakic për automjete të rënda:

  Univerzal  Impex

  GTT Servis

 • Taxi Victory
 • PR Taxi
 • Posta e Kosovës
 • Albi & Andi
 • Ganimete Pacolli

Ruajtjen e bagazhit mund ta bëni në hapësirën e dedikuar për bagazhin.

 • Barileva Tourist
 • Sharr Travel
 • Bici Com
 • Shpejtimi
 • Fadili Tours
 • QazimiK Berisha
 • Zhitia turist
 • Deva

Për udhëtarët me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar mund të kërkojnë karrocën lëvizese për ta shfrytëzuar gjatë qëndrimit në SAP

SAP ofron vetëm shërbime pët transportuesit dhe udhëtarët, prandaj për shërbimet tona mund të na shkruani ne rrjetet tona sociale, gjithashtu  ankesat me shkrim mund të vendosni në kuti të ankesave që janë të vendosura në hapësirat e SAP

Prizren                  +383 29 242 804

Gjilan                    +383 280 23 482, 044 132 918

Ferizaj                   +383 49 727 888

Mitrovicë             +028 535 342/ 045 468 551

Malishevë            +383 44 229 546

Aleksinac             +38118 804 530

Beograd              +38111 2636 299

Bujanovac           +381 017/653 322

Jagodina              +381 035/221 241

Leskovac              +381 16 215 550
                            +381 16 260 750

Nish                       +389 018/255 177

Vranje                    +381 17 74 21 201

Oher                      +3894 626 0339

Tetova                   +3994 433 9130

 Sofia                     +090021000

Solun                     +30 2310540970

Sarajev                  +38733 21 31 00
                              +38733 21 30 10

Rijeka                    +385 51 660 364

Zagreb                  +385 1 6008 600

Viena                     +431 798 29 00

Bar                        +382(0) 30 346 141

Berane                  +382(20)230 570

Budva                   +382 33 456 000

Herceg Novi         +382(31) 321225

Podgrorica            +382 20 633 010 +382 20 621 287

Tivat                      +382 32 672 620

Kotor                     +382 32 325 809