Menu Mbylle
Previous slide
Next slide
Destinacioni Operatori Nisja Peroni
GJILANBUNA-TOURS19:405
PEJËIBRAJ-TOURS19:401
PRIZRENDARDANI19:456
FERIZAJENDRITI Kaçanik19:457
DRENASGËZIMI-KOM19:453
AEROPORTTRAFIKU URBAN20:00PERONI NDIHMES
MITROVICËQËNDRIMI TOURS20:004
GJILANALP-KOMERC20:005
FERIZAJENDRITI20:007
RAHOVECSHEHU 200020:008
GJAKOVEARMEND TOURS20:009
PEJË-DEÇAN-JUNIKMIROCI-DEÇ-JUNIK20:001
ISTOGBALA20:052
KLINË-ISTOGBALAJ20:052
LIPJANLIPJAN SH.P.K20:1010
PRIZRENERZA20:106
DRENASGËZIMI-KOM20:153
GJAKOVE - MALISHEVË - RAHOVEC - XËRXËISPE VOYAGES20:159
FERIZAJENDRITI20:157
MITROVICËUNION20:154
PEJËDELI ABAZI20:201
PEJËDELI ABAZI20:201
GJILANHANI TRANS20:205
GJAKOVEKUSHTRIMI NMI20:309
ZAGREBVECTOR TOURS20:3011
FERIZAJFEHMI-COM20:307
MITROVICËQËNDRESA20:304
PEJË-DEÇANDELI ABAZI Peje-Deçan 20:401
MITROVICËLINDI-TOURS20:454
ZAGREBNTSH VECTOR21:0012
ULQIN - SHKODËRBARILEVA TUR21:0015
MITROVICËBALLI21:004
AUSTRILOSHI REISEN21:0018
GJAKOVEKUSHTRIMI NMI21:009
AEROPORTTRAFIKU URBAN21:00PERONI NDIHMES
NOVI SADDI PASSIO TOURS SHPK21:3013
GJAKOVËNORWAY TRAVEL SH.P.K21:309
AEROPORTTRAFIKU URBAN22:00PERONI NDIHMES
TIRANËARDITI TOURS22:0019
BEOGRADERHAN TRANS22:0013
BEOGRADNPT FJOLLA IMPEX22:3013
BEOGRADFJOLLA IMPEX22:3013
TIRANËTIRANA METROPOL23:0019
BEOGRADADIO SH.P.K23:0013
Destinacioni Operatori Nisja Peroni
ZAGREBVECTOR TOURS20:3011
ZAGREBNTSH VECTOR21:0012
ULQIN - SHKODËRBARILEVA TUR21:0015
AUSTRILOSHI REISEN21:0018
NOVI SADDI PASSIO TOURS SHPK21:3013
TIRANËARDITI TOURS22:0019
BEOGRADERHAN TRANS22:0013
BEOGRADNPT FJOLLA IMPEX22:3013
BEOGRADFJOLLA IMPEX22:3013
TIRANËTIRANA METROPOL23:0019
BEOGRADADIO SH.P.K23:0013
Destinacioni Operatori Nisja Peroni
GJILANBUNA-TOURS19:405
PEJËIBRAJ-TOURS19:401
PRIZRENDARDANI19:456
FERIZAJENDRITI Kaçanik19:457
DRENASGËZIMI-KOM19:453
AEROPORTTRAFIKU URBAN20:00PERONI NDIHMES
MITROVICËQËNDRIMI TOURS20:004
GJILANALP-KOMERC20:005
FERIZAJENDRITI20:007
RAHOVECSHEHU 200020:008
GJAKOVEARMEND TOURS20:009
PEJË-DEÇAN-JUNIKMIROCI-DEÇ-JUNIK20:001
ISTOGBALA20:052
KLINË-ISTOGBALAJ20:052
LIPJANLIPJAN SH.P.K20:1010
PRIZRENERZA20:106
DRENASGËZIMI-KOM20:153
GJAKOVE - MALISHEVË - RAHOVEC - XËRXËISPE VOYAGES20:159
FERIZAJENDRITI20:157
MITROVICËUNION20:154
PEJËDELI ABAZI20:201
PEJËDELI ABAZI20:201
GJILANHANI TRANS20:205
GJAKOVEKUSHTRIMI NMI20:309
FERIZAJFEHMI-COM20:307
MITROVICËQËNDRESA20:304
PEJË-DEÇANDELI ABAZI Peje-Deçan 20:401
MITROVICËLINDI-TOURS20:454
MITROVICËBALLI21:004
GJAKOVEKUSHTRIMI NMI21:009
AEROPORTTRAFIKU URBAN21:00PERONI NDIHMES
GJAKOVËNORWAY TRAVEL SH.P.K21:309
AEROPORTTRAFIKU URBAN22:00PERONI NDIHMES

RRETH NESH

Ndërmarrja Shoqërore (NSH) Stacioni i Autobusëve, në Prishtinë, është themeluar në vitin 1977, ndërkaq në hapësirat ekzistuese është vendosur në vitin 1983.

Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, ndërmarrja është administruar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM), në ndërkohë që në vitin 2015 është transformuar në ndërmarrje publike komunale, e organizuar si shoqëri aksionare, me Kuvendin Komunal (KK) të Prishtines si pronar të vetem të ligjshem të të gjitha aksioneve të ndërmarrjes. Në këtë kontekst,  KK i Prishtinës ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e parapara me ligjet në fuqi, por edhe me Statut dhe akte të tjera nënligjore të ndërmarrjes.

Ju duhet ndihmë

Informata:                             +383 38 550 011

                                               +383 44 741 117

Udhëheqësi i Transportit: +383 38 551 888

Kordinatorët:                       +383 38 551 666

Centralë:                               +383 38 551 333

Media:                                   +383 38 551 999

Email                             contact@sap-rks.com

Adresa

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Orari i punës

Operativa: 03:30 – 00:00

Administrata: 08:00 – 16:00

Informata: 06:00 – 22:00

Rrjetet sociale