Cloudy
6°C
 

RRETH NESH

Ndërmarrja Shoqërore (NSH) Stacioni i Autobusëve, në Prishtinë, është themeluar në vitin 1977, ndërkaq në hapësirat ekzistuese është vendosur në vitin 1983.

Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, ndërmarrja është administruar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM), në ndërkohë që në vitin 2015 është transformuar në ndërmarrje publike komunale, e organizuar si shoqëri aksionare, me Kuvendin Komunal (KK) të Prishtines si pronar të vetem të ligjshem të të gjitha aksioneve të ndërmarrjes. Në këtë kontekst,  KK i Prishtinës ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e parapara me ligjet në fuqi, por edhe me Statut dhe akte të tjera nënligjore të ndërmarrjes.

Ju duhet ndihmë

Informata:                             +383 38 550 011

                                               +383 44 741 117

Udhëheqësi i Transportit: +383 38 551 888

Kordinatorët:                       +383 38 551 666

Centralë:                               +383 38 551 333

Media:                                   +383 38 551 999

Email                             contact@sap-rks.com

Adresa

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Orari i punës

Operativa: 03:30 – 00:00

Administrata: 08:00 – 16:00

Informata: 06:00 – 22:00

Rrjetet sociale2021-10-15
Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021   Aplikacioni për punësim : https://www.sap-rks.com/wp-content/uploads/2019/05/190529-Aplikacioni-SAP-1.doc Deklarata nen Betim :  https://www.sap-rks.com/wp-content/uploads/2019/05/190529-Deklarata-nen-betim-2.doc

Më shumë »
2021-10-08
Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Konkursi për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Më shumë »
2021-10-06
Vendim për shpalljen e konkursit publik për 4 pozita për anëtar të bordit të drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” Sh.A, 06 Tetor 2021

Vendim për shpalljen e konkursit publik për 4 pozita për anëtar të bordit të drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Lokale Stacioni i Autobusëve Sh.A, 06 Tetor 2021

Më shumë »