Menu Mbylle

Komisioni i aksionarëve

KOMISIONI I AKSIONARËVE  NË NPL”STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A. PRISHTINË:

Arben Kqira

Donjeta Dragusha

Amir Simnica