Menu Mbylle

Konkurse

Shpallja e konkursit – Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor Financiar i Thesarit, 29 Maj 2024

Plotësim/Ndryshim i Konkursit Publik, 17 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Biletar, 16 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Likuidator i dokumente financiare, 16 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Mirëmbajtës i higjienës dhe hapsirave gjelbëruese, 16 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Punëtor i sigurimit, 16 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Asistent i sistemit te dixhitalizimit, 16 Maj 2024

Shpallja e konkursit – Udhëheqës i shërbimit të kontabilitetit, 16 Maj 2024

Lista Definitive mbi rezultatet e Testit me Shkrim dhe Intervistes me Goje – Pozita e punes “Asistent/e Administrative e Kryeshefit Ekzekutiv”, 03 Mars 2024

Njoftim mbi rezultatet definitive te testit me shkrim – Njoftim Intervista me goje, pozita Asistente e Kryeshefit Ekzekutiv, 15 Mars 2024

Njoftim mbi rezultatet e Testit me Shkrim – Asistent/e Administrativ i/e Kryeshefit Ekzekutiv, 11 Mars 2024

Lista definitive dhe njoftimi për test me shkrim: Kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret për të marrur pjesë në testin me shkrim në konkursin me nr.prot 02/315 datës 12/02/2024 – Konkursi për Asistent/e Administrativ i/e Kryeshefit Ekzekutiv, 08 Mars 2024

Lista definitive – Punëtorë i Sigurimit, 28 Shkurt 2024

Njoftim – Rezultatet e Testit me shkrim për pozitën Punëtorë/e i/e Sigurimit, 26 Shkurt 2024

Njoftim – Rezultatet e testit me shkrim për Pozitën Punetorë/e i/e Sigurimit, 20 Shkurt 2024

Njoftim, 15 Shkurt 2024

Asistent/e KE Konkursi Publik SH-S, 12 Shkurt 2024

Lista preliminare: Kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret për konkursin me nr.prot 02/107 datës 17/01/2024 – Konkursi për Punëtor/e i/e Sigurimit, 09 Shkurt 2024

Shpallja e Konkursit –Punetore i Sigurimit, 17 Janar 2024

Vendim – Ndryshim – Punetore i Sigurimit, 17 Janar 2024

Vendim – Punetore i Sigurimit, 17 Janar 2024

Anulimi i konkursit 021860 i datës 18 Tetor 2023

Njoftim lidhur me konkursin për zyrtarët e lartë të NPL”Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, i publikuar me datë 18 Tetor 2023

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv, Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit, Sekretar në NPL”Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 18 Tetor 2023

Anulim dhe Rishpallje e Konkursit Publik për plotësimin e pozitave të larta të SAP, 16 Tetor 2023

Shpallje e Konkursit,BD, 18 Maj 2023

Kandidatë të cilët kanë plotësuar kriteret për tu intervistuar sipas konkursit publik për Drejtor të Bordit në NPL”Stacioni i Autobusëve” Prishtinë, 21 Shkurt 2023

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 24 Janar 2023

Anulim dhe Rishpallje e Konkursit Publik për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Bordit të përhershëm të SAP, 23 Janar 2023

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 14 Nëntor 2022

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv në NPL”Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 02 Shtator 2022

Njoftim lidhur me anulimin e konkursit publik për pozitën “Kryeshef Ekzekutiv” në NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A.Prishtinë, 12 Dhjetor 2021

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021

Konkursi për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Konkurs i brendshëm për pozitën: Teknik i Transportit, 04 Nëntor 2020

Konkurs i brendshëm per pozitën: Administrator per evidence dhe udhëheqje te mjeteve themelore, 14 Tetor 2020

Rezultati për zyrtar të Auditimit të Brendshëm 09 Mars 2020

Konkurs për zyrtar për Auditim të Brendshëm në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 14 Janar 2020

Vendim për anulim të konkursit për Auditor të brendshëm, 14 Janar 2020

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Sekretar Korporativ të Ndërrmarjes, 29 Nëntor 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Koordinator Ndërrimi të Ndërrmarjes,27 Nëntor 2019

Konkurs për Koordinator në – NPL-Stacioni-i-Autobuseve-Sh.A-Prishtine-22-Tetor-2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 25 Shtator 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për ZKFTH, 23 Gusht 2019

Ri-shpallje e Konkursit – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 16 Gusht 2019

Konkursi Publik – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 13 Qershor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Konkurs për ZKFTH në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Deklarata nën betim

Aplikacion Punësimi