Mostly cloudy
23°C
 

Konkurs i brendshëm për pozitën: Teknik i Transportit, 04 Nëntor 2020

Konkurs i brendshëm per pozitën: Administrator per evidence dhe udhëheqje te mjeteve themelore, 14 Tetor 2020

Rezultati për zyrtar të Auditimit të Brendshëm 09 Mars 2020

Konkurs për zyrtar për Auditim të Brendshëm në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 14 Janar 2020

Vendim për anulim të konkursit për Auditor të brendshëm, 14 Janar 2020

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Sekretar Korporativ të Ndërrmarjes, 29 Nëntor 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Koordinator Ndërrimi të Ndërrmarjes, 27 Nëntor 2019

Konkurs për Koordinator – në NPL Stacioni i Autobusëve Sh.A Prishtinë, 22 Tetor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 25 Shtator 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për ZKFTH, 23 Gusht 2019

Ri-shpallje e Konkursit – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 16 Gusht 2019

Konkursi Publik – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 13 Qershor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Konkurs për ZKFTH në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Aplikacion Punësimi

Deklarata nën Betim