Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 08 Maj 2024

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 26 Mars 2024

Vendim,emrohen antaret e B.D. SAP

Vendim per Anulimin e konkursit, 24 Janar 2023

Vendim mbi anulimin e konkursit për Bordin e Drejtorëve, 16 Maj 2023

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 03 Mars 2023

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 11 Tetor 2022

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 26 Janar 2022

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 22 Nëntor 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Tetor 2021

Vendim për shpalljen e konkursit publik për 4 pozita për anëtar të bordit të drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Lokale Stacioni i Autobusëve Sh.A, 06 Tetor 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 06 Shtator 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Qershor 2021

Ftesë për ankand publik (Pastrimi i hapësirës gjelbëruese me kompensim), 17 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 07 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 12 Mars 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 19 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Ftesë për shprehje të interesit për institucionet mikro-financiare të licensuara, 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 03 Gusht 2020

Ftesë për ankand publik – Qiradhënie të lokaleve, NPL ‘Stacioni i Autobusëve’Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik, 26 Shtator 2019

Ftesë për ankand publik për sportele në NPL “Stacioni i Autobusëve”Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik ne NPL” Stacioni i Autobusëve” Prishtinë