Prishtina gjendet në pjesën veriperëndimore të Kosovës dhe shtrihet buzë rrafshnaltës së plleshme rrëzë maleve të argjendta. Ashtu si dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimet parësore kontinentale.
Komuna e Prishtinës i ka gjithësej 48 fshatra.

Për më shumë informata rreth Prishtinës, vizitoni linqet e mëposhtme:

Ueb Faqja zyrtare e Qytetit të Prishtinës

Informata tjera për Prishtinën