Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 08 Maj 2024