Sherbimi
PARKING

Per vetura te udhetareve (deri 5 pasagjere)

Koha Cmimi €
0 – 9 Ore 1.00
9 – 16 Ore 1.50
16 – 24 Ore 2.00
Nje jave 12.00
Dy jave 20.00
Tri jave 26.00
Nje muaj 30.00
PARKING

Per kombi

0 – 8 ore 2.00
8 – 16 Ore 3.00
16 – 24 Ore 4.00
Nje jave 24.00
Dy jave 42.00
Tri jave 55.00
Nje muaj 65.00
PARKING

 Per kamioneta (deri 7.5 tone)

0 – 8 ore 5.00
8 – 16 Ore 7.50
16 – 24 Ore 10.00
Nje jave 60.00
Dy jave 95.00
Tri jave 115.00
Nje muaj 130.00
PARKING

Per kamionet e medhenj (me shume se 7.5 tone)

0 – 8 ore 20.00
8 – 16 Ore 30.00
16 – 24 Ore 40.00
Nje jave 240.00
Dy jave 390.00
Tri jave 460.00
Nje muaj 600.00

Informate: Pagesa behet ne sportelin nr. 1 ne stacion ose ne kioskun e vendosur ne

mes te dy laurave. Humbja e biletes paguhet 5€


 

Sherbimet me parapagim
PARKING

Per veturat te udhetareve (deri 5 udhetare)

Mujore 20.00 €
PARKING

Per kombi dhe pikup

Mujore 25.00 €
PARKING

Per kamioneta (deri 7.5 tone)

Mujore 30.00 €
PARKING

Per kamiona te autoshkolles (mbi 7.5 tone)

Mujore 50.00€
PARKING

Per autobusa te autoshkolles

Mujore 50.00€

Informate: Pagesa behet ne zyret e administrates se stacionit ne kesh apo permes llogarise bankare.