Një ndër mundësitë që ofron NPL ” Stacioni Autobusëve” Sh.A., Prishtinë, është dhe shërbimi Garderoba ku mund të ruani bagazhet e juaja me vetëm një euro për 24 orë. Ajo çka ne i kushtojmë rëndësi është siguria e bagazheve. Pagesa për garderobë bëhet në sportele. Për çdo informatë mund të na shkruani në email-in tonë contact@sap-rks.com si dhe të telefononi në numrat:

038 550 011
044 741 117