LAJME

2023-05-16
Vendim mbi anulimin e konkursit për Bordin e Drejtorëve, 16 Maj 2023

  Vendim mbi anulimin e konkursit per Bordin e Drejtoreve, 16 Maj 2023

Më shumë
2023-02-21
Njoftim rreth konkursit për Drejtor të Bordit!

Kandidatë të cilët kanë plotësuar kriteret për tu intervistuar sipas konkursit publik për Drejtor të Bordit në NPL”Stacioni i Autobusëve” Prishtinë, 21 Shkurt 2023

Më shumë
2023-01-23
Anulim dhe Rishpallje e Konkursit Publik për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Bordit të përhershëm të SAP, 23 Janar 2023

Anulim dhe Rishpallje e Konkursit Publik për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Bordit të përhershëm të SAP, 23 Janar 2023

Më shumë
2022-01-27
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave/lokaleve me qira), 26 Janar 2022

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 26 Janar 2022

Më shumë
2021-12-23
Pas masave të marra nga Policia e Kosovës, rikthehet sërish funksionimi i Stacionit të Autobusëve në Prishtinë

Të dashur qytetarë, Pas alarmit për një mjet shpërthyes në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë ju njoftojmë se tani të gjitha linjat janë duke u mbajtur sipas rendit të udhëtimit...

Më shumë
2021-12-09
Njoftim lidhur me anulimin e konkursit publik për pozitën “Kryeshef Ekzekutiv” në NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A.Prishtinë, 09 Dhjetor 2021

Njoftim lidhur me anulimin e konkursit publik për pozitën “Kryeshef Ekzekutiv” në NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A.Prishtinë

Më shumë
2021-11-22
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 22 Nëntor 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 22 Nëntor 2021

Më shumë
2021-10-28
SAP, Ndërmarrja e parë e pajisur me Defibrilator (Paisje emergjente për përkujdes shëndetësor).

NPL “Stacioni i Autobusave” është NP e pare në Kosovë e cila e ka të instaluar këtë paisje emergjente me qellim të përkujdesit shëndetësor ndaj udhetarve të vet. Instrument që...

Më shumë
2021-10-15
Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021   Aplikacioni për punësim : https://www.sap-rks.com/wp-content/uploads/2019/05/190529-Aplikacioni-SAP-1.doc Deklarata nen Betim mund të...

Më shumë
2021-10-08
Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Konkursi për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Më shumë
2021-10-06
Vendim për shpalljen e konkursit publik për 4 pozita për anëtar të bordit të drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” Sh.A, 06 Tetor 2021

Vendim për shpalljen e konkursit publik për 4 pozita për anëtar të bordit të drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Lokale Stacioni i Autobusëve Sh.A, 06 Tetor 2021

Më shumë
2021-09-06
Ftesë për Ankand Publik – Hapësirat afariste!

Ftesë për Ankand Publik – Hapësirat afariste

Më shumë
2021-06-18
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Qershor 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Qershor 2021

Më shumë
2021-06-17
Nënshkruhet marrëveshja ndërmjet SAP dhe z.Jakup Berisha, pronar i kompanisë “Merkatori” Sh.A, Gjilan, njëherësh autor i marrëveshjes së përgjithshme për transportin ndërurban në Republikën e Kosovës

Nënshkruhet marrëveshja ndërmjet SAP dhe z.Jakup Berisha, pronar i kompanisë “Merkatori” Sh.A, Gjilan, njëherësh autor i marrëveshjes së përgjithshme për transportin ndërurban në Republikën e Kosovës

Më shumë
2021-03-17
Asnjë nga mbi 400 linjat e autobusëve nuk funksionojnë nga Stacioni i Autobusëve të Prishtinës

https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/228683/asnje-nga-mbi-400-linjat-e-autobuseve-nuk-funksionojne-nga-stacionin-e-autobuseve-te-prishtines/?fbclid=IwAR2iczDSvxAcq-JR2V1xs1LvYYHnyVwS5M

Më shumë
2021-03-12
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 12 Mars 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 12 Mars 2021

Më shumë
2021-02-19
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 19 Shkurt 2021.pdf

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 19 Shkurt 2021

Më shumë
2021-02-18
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Shkurt 2021

Më shumë
2020-11-27
Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Më shumë
2020-11-26
Është nënshkruar marrëveshja me UnionNet lidhur më pagesat e shërbimeve të ndërmarrjes sonë në të gjitha pikat UnionNet në Kosovë. Marrëveshja hynë në fuqi nga data 01 dhjetor 2020.

Është nënshkruar marrëveshja me UnionNet lidhur më pagesat e shërbimeve të ndërmarrjes sonë në të gjitha pikat UnionNet në Kosovë. Marrëveshja hynë në fuqi nga data 01 dhjetor 2020.

Më shumë
2020-10-20
Ftesë për ankand publik / Ftesë për shprehje të interesit! Gjeni të bashkangjitur kriteret dhe kërkesat.

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 19 Tetor 2020 Ftesë për shprehje të interesit për institucionet mikro-financiare të licensuara, 19 Tetor...

Më shumë
2020-09-24
Sqarim rreth publikimit te lajmit që: “ Stacioni i Autobusëve në Prishtinë për shkak të pandemisë ka humbur gjysmë milion euro”

Sqarim rreth publikimit te lajmit që “ Stacioni i Autobusëve në Prishtinë për shkak të pandemisë ka humbur gjysmë milion euro”

Më shumë
2020-05-29
Vendimi për mospagesën e peronit shfuqizohet me 1 qershor, kompania kërkon ndihmën e Komunës

Vendimi për mospagesën e peronit shfuqizohet me 1 qershor, kompania kërkon ndihmën e Komunës

Më shumë
2020-05-29
Shoqata e Transportit Rrugor mirëpret vendimin për lirim nga pagesa e peronit

Shoqata e Transportit Rrugor mirëpret vendimin për lirim nga pagesa e peronit

Më shumë
2020-05-27
Përkohësisht lirohen nga pagesa e peronizimit të gjithë autotransportuesit e linjave ndërubane

SQARIM! Me kërkesë të Shoqatës së Transportuesëve të Kosovës, NPL” Stacioni I Autobusëve”sh.a. Prishtinë, përkohësisht I liron nga pagesa e peronizimit të gjithë autotransportuesit e linjave ndërubane. Ky vendim do...

Më shumë