Partly sunny
3°C
 

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 14 Nëntor 2022

Konkurs per BD – Shqip