Partly sunny
3°C
 

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 24 Janar 2023

1. Konkurs BD – Shqip