SAP ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me “Moneta” kompanin e specializuar në shërbime financiare, për kryerjen e të gjitha pagesave dhe shërbimeve tjera që i ofrojnë.