Cloudy
23°C
 

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 06 Shtator 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Qershor 2021

Ftesë për ankand publik (Pastrimi i hapësirës gjelbëruese me kompensim), 17 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 07 Maj 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 12 Mars 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 19 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 18 Shkurt 2021

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira), 27 Nëntor 2020

Ftesë për shprehje të interesit për institucionet mikro-financiare të licensuara, 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 19 Tetor 2020

Ftesë për ankand publik (Dhënia e hapësirave,lokaleve me qira dhe shitja e automjetit të përdorur), 03 Gusht 2020

Ftesë për ankand publik – Qiradhënie të lokaleve, NPL ‘Stacioni i Autobusëve’Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik, 26 Shtator 2019

Ftesë për ankand publik për sportele në NPL “Stacioni i Autobusëve”Sh.A Prishtinë

Ftesë për ankand publik ne NPL” Stacioni i Autobusëve” Prishtinë