Sunny
18°C
 

Kërko Destinacionin

Orari i linjave

Destinacioni Kompanija Koha e nisjes Peroni
PRIZREN - ZAPLLUZHË BRES-TOURS-ZAPLLUZHË 12:10 5
LIPJAN-SHALË LIPJAN-SH.P.K 12:15 14
FERIZAJ METI-COMERC 12:15 6
DRENAS - SKENDERAJ V.FERIZI-SKENDERAJ 12:15 15
MITROVICË UNION 12:15 3
GJILAN ALIA-COMERC 12:20 4
PEJË EXSIM-TUR-XH 12:20 1
RAHOVEC TOPALLI 12:25 7
LIPJAN-SHALË ERXHANI 12:30 14
GJAKOVE KUSHTRIMI NMI 12:30 9
FERIZAJ ENDRITI 12:30 6
DRENAS GËZIMI-KOM 12:30 16
MITROVICË UNION 12:30 3
PRIZREN JETA 12:35 5
LIPJAN LIPJAN SH.P.K 12:40 14
GJILAN VICTORIA TOURS 12:40 4
PEJË EDI-TOURS 12:40 1
GADIME GMICA TRANS 12:45 13
FERIZAJ BLERI-COMERC 12:45 6
DRENAS - SKENDERAJ ZEKAJ-TOURS-SKENDERAJ 12:45 15
MITROVICË QËNDRESA 12:45 3
PRIZREN - ZAPLLUZHË ERZA-ZAPLLUZHË 12:50 5
KLINË-ISTOG FLORIANI 12:50 2
KRAISHTË ERXHANI 13:00 14
AEROPORT TRAFIKU URBAN 13:00 PERONI NDIHMES
LIPJAN-SHALË SHALA TRANS 13:00 14
GJAKOVE SHPATTURS 13:00 9
RAHOVEC TOPALLI 13:00 7
FERIZAJ N.T. ARBENI-TOURS 13:00 6
GJILAN - DARDANË PËRPARIMI-DARDANE 13:00 4
TIRANË ARBENI TOURS 12:30 19
SHKUP AMALFI 12:30 8
TIRANË SHPRESA AL 13:00 19
SHKUP MOTOJA 13:00 8
TETOVË HANI-COM 13:00 10
SHKUP EUROLINIA 14:00 8
PRESHEVË GRANITI 14:05 21
TIRANË ARBENI TOURS 14:30 19
TIRANË BELI TIR METR 15:00 19
SHKUP HISARI GD 15:00 8
TETOVË - GOSTIVAR DURMO-GOSTIVAR 15:00 10
PRESHEVË VELI TRANS 15:45 21
BUJANOVC MAXHARRI 2015 15:50 22
BUJANOC MAXHARRI TU 15:50 20
TIRANË ARDITI TOURS 16:00 19
TETOVË ERA TURS 16:00 10
TIRANË SHARR TRAVEL 17:00 19
SHKUP HISARI GD 17:00 8
PRESHEVË GRANITI 17:05 21
SLLOVENI ZHITIA TURIST 17:30 17
TIRANË-ELBASAN LLIXHA 2001 SHPK 18:00 19
SHKUP HISARI-ALBUS 18:00 8
NOVI PAZAR BENKO 92 18:30 8
TIRANË KEY REISEN 19:00 19
SHKUP AMALFI 19:00 8
ULQIN - PODGORICË BARILEVA TUR 19:00 10
AUSTRI LOSHI REISEN 20:30 3
TIRANË BELI TIR METR 21:00 19
ULQIN - SHKODËR BARILEVA TUR 21:00 10
BEOGRAD ERHAN TRANS 22:00 4

RRETH NESH

Ndërmarrja Shoqërore (NSH) Stacioni i Autobusëve, në Prishtinë, është themeluar në vitin 1977, ndërkaq në hapësirat ekzistuese është vendosur në vitin 1983.

Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, ndërmarrja është administruar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM), në ndërkohë që në vitin 2015 është transformuar në ndërmarrje publike komunale, e organizuar si shoqëri aksionare, me Kuvendin Komunal (KK) të Prishtines si pronar të vetem të ligjshem të të gjitha aksioneve të ndërmarrjes. Në këtë kontekst,  KK i Prishtinës ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e parapara me ligjet në fuqi, por edhe me Statut dhe akte të tjera nënligjore të ndërmarrjes.

Ju duhet ndihmë

Informata:                             +383 38 550 011

                                               +383 49 741 117

                                               +383 49 731 117

                                               +383 44 741 117

Udhëheqësi i Transportit: +383 38 551 888

Kordinatorët:                       +383 38 551 666

Recepsioni:                           +383 38 551 333

Media:                                   +383 38 551 999

Email:                                    info@sap-rks.com

Adresa

Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Orari i punës

Operativa: 04:00 – 24:00

Administrata: 08:00 – 16:00

Informata: 06:00 – 24:00

Rrjetet sociale2019-09-26
FTESË PËR ANKAND PUBLIK

    NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë njofton të gjithë të interesuarit se ofron hapësirat (lokalet)  për qiradhënie përmes procedurës  së ankandit publik si në vijim:   NR. NJËSIA...

Më shumë »
2019-09-25
Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni Autobusëve” Sh. A. Prishtinë, 25-09-2019

N.P.L “Stacioni i Autobusëve” SH.A., Prishtinë, në bazë të nenin 25 paragrafi 2 pika (h) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Nr. 03/L-087, ndryshim plotësimin e Ligjit për NP-të Nr.04/L-111 neni...

Më shumë »
2019-08-23
Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të konkursit për ZKFTH

Bordi i Drejtorëve i NPL Stacioni i Autobusëve sh.a. Prishtinë njofton se, pas shqyrtimit të detajuar të aplikacioneve të pranuara për pozitën e Zyrtarit Kryesor të Financave dhe Thesarit (ZKFTH),...

Më shumë »