Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Shpallje e Konkursit,BD, 18 Maj 2023

Kandidatë të cilët kanë plotësuar kriteret për tu intervistuar sipas konkursit publik për Drejtor të Bordit në NPL”Stacioni i Autobusëve” Prishtinë, 21 Shkurt 2023

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 24 Janar 2023

Anulim dhe Rishpallje e Konkursit Publik për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Bordit të përhershëm të SAP, 23 Janar 2023

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 14 Nëntor 2022

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv në NPL”Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 02 Shtator 2022

Njoftim lidhur me anulimin e konkursit publik për pozitën “Kryeshef Ekzekutiv” në NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A.Prishtinë, 12 Dhjetor 2021

Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve Prishtinë, 15 Tetor 2021

Konkursi për Kryeshef Ekzekutiv të SAP, 08 Tetor 2021

Konkurs i brendshëm për pozitën: Teknik i Transportit, 04 Nëntor 2020

Konkurs i brendshëm per pozitën: Administrator per evidence dhe udhëheqje te mjeteve themelore, 14 Tetor 2020

Rezultati për zyrtar të Auditimit të Brendshëm 09 Mars 2020

Konkurs për zyrtar për Auditim të Brendshëm në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 14 Janar 2020

Vendim për anulim të konkursit për Auditor të brendshëm, 14 Janar 2020

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Sekretar Korporativ të Ndërrmarjes, 29 Nëntor 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Koordinator Ndërrimi të Ndërrmarjes,27 Nëntor 2019

Konkurs për Koordinator në – NPL-Stacioni-i-Autobuseve-Sh.A-Prishtine-22-Tetor-2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 25 Shtator 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për ZKFTH, 23 Gusht 2019

Ri-shpallje e Konkursit – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 16 Gusht 2019

Konkursi Publik – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 13 Qershor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Konkurs për ZKFTH në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Deklarata nën betim

Aplikacion Punësimi