Clear
2°C
 

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Koordinator Ndërrimi të Ndërrmarjes

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për Sekretar Korporativ të Ndërrmarjes

Konkurs për Koordinator – në NPL Stacioni i Autobusëve Sh.A Prishtinë, 22 Tetor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A Prishtinë, 25 Shtator 2019

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të Konkursit për ZKFTH, 23 Gusht 2019

Ri-shpallje e Konkursit – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 16 Gusht 2019

Konkursi Publik – Zyrtar për Auditim të Brendshëm, 13 Qershor 2019

Konkurs për Sekretar në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Konkurs për ZKFTH në NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë, 30 Maj 2019

Aplikacion Punësimi

Deklarata nën Betim